Администрации, включени в Средата за електронни плащания

Доставчиците на електронни административни услуги задължително се включват в Средата за електронни плащания. Поради необходимостта от създаването на технически предпоставки за свързването, то ще се извърши поетапно.

Условията и редът за включване на доставчиците на електронни административни услуги са предвидени в Правилата за включване на доставчици на електронни административни услуги и са публикувани в раздел Правила за включване към Средата за електронни плащания.

Вход за заявяване на плащане от администрации чрез Система за електронни форми.

Ако имате въпроси, може да ни пишете в страницата за Обратна връзка на портала, а ние ще се опитаме да Ви отговорим максимално бързо и подробно.

Агенция по геодезия, картография и кадастър

гр. София, 1618, ул. "Мусала" 1

тел: (+359 2) 818 8345

Адрес на електронна страница: www.cadastre.bg

Адрес на портала, представящ ЕАУ: www.kais.cadastre.bg

Адрес на електронна поща: acad@cadastre.bg

Български Институт по Метрология БИМ

1797 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б

тел: (+359 2) 970 2790, факс:(+359 2) 970 2777

Адрес на електронна страница: www.bim.government.bg

Адрес на електронна поща: bim-delovodstvo@bim.government.bg

Министерство на икономиката

София, 1000, ул. "Славянска" 8

тел: (+359 2) 940 7001, факс:(+359 2) 987 2190

Адрес на електронна страница: https://www.mi.government.bg/bg

Адрес на електронна поща: e-docs@mi.government.bg

Министерство на културата

София, 1000, бул. "Ал. Стамболийски" № 17

тел: (+359 2) 940 0900, факс:(+359 2) 981 8145

Адрес на електронна страница: https://www.mi.government.bg/bg

Адрес на електронна поща: e-docs@mi.government.bg

Министерство на образованието и науката

София, 1000, бул. "Княз Дондуков" 2A

тел: (+359 2) 921 7799, факс:(+359 2) 988 2485

Адрес на електронна страница: https://www.mon.bg/

Адрес на електронна поща: priemna@mon.bg

Министерство на отбраната

София1000, ул. "Дякон Игнатий" № 3

тел: (+359 2) 922 0922, факс:(+359 2) 987 9693

Адрес на електронна страница: https://www.mod.bg/

Адрес на електронна поща:  minister@mod.bg

Министерство на правосъдието

София1040, ул. “Славянска” 1

тел: (+359 2) 923 7555, факс:(+359 2) 923 7555

Адрес на електронна страница: www.justice.government.bg

Адрес на портала, представящ ЕАУ: cs.mjs.bg, ngo.mjs.bg

Адрес на електронна поща: priemna@justice.government.bg

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

гр. София 1200, Ул. Св. Св. Кирил и Методий № 17-19

тел: (+359) 940 5900, факс:(+359) 987 2517

Адрес на електронна страница: https://www.mrrb.bg/

Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg

Министерство на финансите

София 1040, ул. "Г. С. Раковски" 102

тел: (+359 2) 985 91, факс:(+359 2) 980 6863

Адрес на електронна страница: https://www.minfin.bg/

Адрес на електронна поща: minfin@minfin.bg

Министерство на електронното управление МЕУ

гр. София 1000, ул. "Гурко" №6

тел: 0700 20 341, тел: (+359 2) 949 2040

Адрес на електронна страница: https://e-gov.bg/

Адрес на портала, представящ ЕАУ: https://egov.bg/

Адрес на електронна поща: mail@e-gov.bg

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор ДАМТН

гр. София 1797, бул. „Г. М. Димитров“ №52 А

тел: +35929806317

Адрес на електронна страница: https://www.damtn.government.bg/

Адрес на електронна поща: damtn@damtn.government.bg

Национален осигурителен институт НОИ

гр. София 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64

тел: 0700 14 802, факс: (+359 2) 926 1440

Адрес на електронна страница: https://www.noi.bg/

Адрес на електронна поща: noi@nssi.bg

Национален статистически институт НСИ

София 1038, ул. "П. Волов" № 2

тел: (+359 2) 985 7111

Адрес на електронна страница: https://www.nsi.bg

Адрес на електронна поща: Info@nsi.bg

НАЦИД Национален център за информация и документация

София 1125, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A

тел: (+359 2) 817 3824, факс:(+359 2) 971 3120

Адрес на електронна страница: www.nacid.bg

Адрес на портала, представящ ЕАУ: portal.nacid.bg

Адрес на електронна поща: nacid@nacid.bg

Изпълнителна агенция "Морска администрация" ИАМА

София 1000, ул. "Дякон Игнатий" №9

тел: 0700 10 145

Адрес на електронна страница: www.marad.bg

Адрес на електронна поща: bma@marad.bg

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

гр. София 1000, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5

тел: (+359 2) 9308 840, факс:(+359 2) 9885 495

Адрес на електронна страница: www.rta.government.bg

Адрес на електронна поща: avto_a@rta.government.bg

Община Аврен

с. Аврен 9135, област Варна, ул."Тодор Ноев" № 8

тел: (+359 5106) 2320

Адрес на електронна страница: https://www.avren.bg/

Адрес на електронна поща: kmet@avren.bg

Община Айтос

гр. Айтос 8500, ул. Цар Освободител № 3

тел: (+359 558) 23 450, факс:(+359 558) 22 133

Адрес на електронна страница: https://aytos.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina@aytos.bg

Община Аксаково

гр. Аксаково 9154, ул. “Г. Петлешев” № 58 б

тел: (+359 52) 762 066, факс:(+359 52) 763 293

Адрес на електронна страница: https://aksakovo.bg/

Адрес на електронна поща: aksakovo@aksakovo.bg

Община Алфатар

гр. Алфатар 7570, ул. Йордан Петров № 6

тел: (+359 86) 811 610, факс:(+359 86) 811 646

Адрес на електронна страница: http://alfatar.egov.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina_alfatar@abv.bg

Община Антоново

гр. Антоново 7970, област Търговище, бул. „Тузлушки герой“ №26

тел: (+359 6071) 2222, 2333

Адрес на електронна страница: https://antonovo.bg/

Адрес на електронна поща: info@antonovo.bg

Община Априлци

град Априлци 5641, област Ловеч, ул."Васил Левски" №109

тел: (+359 6958) 2222, факс: (+359 6958) 2285

Адрес на електронна страница: https://www.obshtina-apriltsi.com/

Адрес на електронна поща: info@obshtina-apriltsi.com

Община Ардино

гр. Ардино 6750, бул. "Бели Брези" 31

тел: (+359 )3651 4238, факс:(+359 )3651 4568

Адрес на електронна страница: https://www.ardino.bg/

Адрес на електронна поща: info@ardino.bg

Община Асеновград

гр. Асеновград 4230, пл."Акад. Н. Хайтов" 9

тел: 070010502

Адрес на електронна страница: https://www.asenovgrad.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina@asenovgrad.bg

Община Балчик

гр. Балчик 9600, площад "21 септември" №6

тел: 070018708

Адрес на електронна страница: http://www.balchik.bg/

Адрес на електронна поща: mayor@balchik.bg

Община Баните

с. Баните 4940, област Смолян, ул."Стефан Стамболов" №3

тел: 03025 2220

Адрес на електронна страница: https://banite.egov.bg/

Адрес на електронна поща: banite@banite.egov.bg

Община Банско

гр. Банско 2770, област Благоевград, пл. ”Никола Вапцаров” № 1

тел: (+359 749) 88 611, факс: (+359 749) 88 633

Адрес на електронна страница: www.auslugi.com

Адрес на електронна поща: obabansko@bansko.bg

Община Белене

гр. Белене 5930, област Свищов, ул. “България” 35

тел: (+359) 658 3 1061

Адрес на електронна страница: https://belene.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina@belene.egov.bg

Община Белово

гр. Белово 4470, област Пазарджик, ул. "Орфей" 4А

тел: (+359 3581) 2773, факс: (+359 3581) 2770

Адрес на електронна страница: https://www.belovo.eu

Адрес на електронна поща: kmet@belovo.eu

Община Белоградчик

Белоградчик 3900, област Видин, ул. „Княз Борис I“ №6

тел: +359 877 875978, факс: 0936 / 53017

Адрес на електронна страница: https://belogradchik.bg/

Адрес на електронна поща: info@belogradchik.bg

Община Белослав

гр. Белослав 9178, обл. Варна, ул."Цар Симеон Велики"№ 23

тел: (+359 511) 22 554

Адрес на електронна страница: www.beloslav.org

Адрес на електронна поща: Obshtina_beloslav@beloslav.org

Община Берковица

гр. Берковица 3500, пл. „Йордан Радичков” №4

тел: (+359 953) 89 128, факс:(+359 953) 88 405

Адрес на електронна страница: https://www.berkovitsa.bg/

Адрес на електронна поща: ob@berkovitsa.com

Община Бобов дол

гр. Бобов дол, област Кюстендил, ул. 27 Октомври 2

тел: (+359 895) 656 112, факс:(+359 702) 62 355

Адрес на електронна страница: www.bobovdol.eu

Адрес на електронна поща: obshtina@bobovdol.eu

Община Божурище

гр.​Божурище 2227, област София, бул. ”Европа” №85

тел: (+359 2) 993 2913, факс:(+359 2) 993 3104

Адрес на електронна страница: https://bozhurishte.bg/

Адрес на електронна поща: bojurob@mail.bg

Община Бойчиновци

гр. Бойчиновци, област Монтана, ул. "Гаврил Генов" №2

тел: (+359 9513) 2236, факс:(+359 9513) 2584

Адрес на електронна страница: https://www.boychinovtsi.bg

Адрес на електронна поща: munb@mail.orbitel.bg

Община Борино

с. Борино 4824, Област Смолян, ул."Христо Ботев" №1

тел: (+359 03042) 2040, факс: (+359 03042) 2144

Адрес на електронна страница: http://www.borino.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina_borino@abv.bg

Община Болярово

гр. Болярово, област Ямбол, ул. Димитър Благоев №7

тел: (+359 03042) 2040, факс: (+359 03042) 2144

Адрес на електронна страница: https://bolyarovo.bg

Адрес на електронна поща: obstina@bolyarovo.bg

Община Борован

с. Борован 3240, Област Враца, ул.”Иван Вазов“ № 1

тел: (+359 9 147) 9440, факс: (+359 9 147) 9200

Адрес на електронна страница: https://www.borovan.bg/

Адрес на електронна поща: ob.borovan@borovan.egov.bg

Община Ботевград

Ботевград 2140

тел: (+359 723) 66608, факс: (+359 723) 66635

Адрес на електронна страница: https://www.botevgrad.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina@botevgrad.org

Община Братя Даскалови

с. Братя Даскалови 6250, Област Стара Загора, ул. Септемвриици № 55

тел: (+359 4134) 2260

Адрес на електронна страница: https://www.bratia-daskalovi.com/

Адрес на електронна поща: kmet@bratia-daskalovi.com

Община Брацигово

град Брацигово 4579, област Пазарджик, ул. „Атанас Кабов" №6 А

тел: (+359 3552) 2053

Адрес на електронна страница: https://www.bratsigovo.net/

Адрес на електронна поща: obs@bratsigovo.bg

Община Брегово

гр.Брегово 3790, област Видин, пл. „Централен“ №1

тел: (+359 9312) 98 21, 98 19

Адрес на електронна страница: https://bregovo.bg/

Адрес на електронна поща: kmet@bregovo.bg

Община Брезник

гр.Брезник 2360, област Перник, ул. Елена Георгиева №16

тел: (+359 7751) 2434, факс: (+359 7751) 3845

Адрес на електронна страница: https://www.breznik.info/

Адрес на електронна поща: obshtina@botevgrad.org

Община Брусарци

гр. Брусарци 3680, област Монтана, ул. "Георги Димитров" № 85

тел: (+359 9783) 2211

Адрес на електронна страница: https://brusartsi.com/

Адрес на електронна поща: brusartsi_adm@abv.bg

Община Бургас

Бургас 8000, ул. "Александровска" 26

тел: (+359 568) 40 915, факс:(+359 568) 41 314

Адрес на електронна страница: www.burgas.bg

Адрес на електронна поща: obshtina@burgas.bg

Община Бяла, област Варна

гр. Бяла 9101, област Варна, ул. "Андрей Премянов" № 29

тел: (+359 5143) 24 02

Адрес на електронна страница: https://www.byala.org/

Адрес на електронна поща: mayor@byala.org

Община Бяла, област Русе

гр. Бяла 7100, област Русе, пл. „ Екзарх Йосиф I” №1

тел: (+359 817) 72015

Адрес на електронна страница: https://byala.bg/

Адрес на електронна поща: byala.rs@byala.bg

Община Бяла Слатина

гр. Бяла Слатина 3200, област Враца, ул. "Климент Охридски" 68

тел: (+359 915) 882 114, факс: (+359 915) 82 914

Адрес на електронна страница: https://byala-slatina.bg/

Адрес на електронна поща: bslatina@oabsl.com

Община Варна

гр. Варна 9000, “Осми приморски полк” № 43

тел: (+359 52) 820 800, факс: (+359 52) 820 134

Адрес на електронна страница: http://www.varna.bg/

Адрес на електронна поща: adm_obsluzhvane@varna.bg

Община Варна - Район Аспарухово

Варна 9003, бул. "Народни будители" №2

тел: (+359 52) 370 040, факс: (+359 52) 370 030

Адрес на електронна страница: https://www.asparuhovo.bg/

Адрес на електронна поща: asparuhovo@varna.bg

Община Варна - Район Приморски

гр. Варна, бул. "Ген. Колев" 92

тел: (+359 52) 359 100, факс: (+359 52) 303 110

Адрес на електронна страница: https://www.primorski.bg/

Адрес на електронна поща: primorski@varna.bg

Община Варна - Район Владислав Варненчик

гр. Варна, жк. Владислав Варненчик, блок 302, вход 17

тел: (+359 52) 575 736

Адрес на електронна страница: www.vladislavovo.bg

Адрес на електронна поща: vladislavovo@varna.bg

Община Варна - Район Младост

гр.Варна 9009, ж.к. ”Трошево” №10

тел: (+359 52) 820 881

Адрес на електронна страница: http://www.varna-mladost.com/

Адрес на електронна поща: rnmladost@varna.bg

Община Варна - Район Одесос

гр.Варна, ул."Стефан Караджа" №30, ПК 200

тел: (+359 52) 612 888, факс: (+359 52) 820 771

Адрес на електронна страница: https://www.odesos.bg/

Адрес на електронна поща: odesos@varna.bg

Община Велики Преслав

гр.Велики Преслав 9850, област Шумен, ул.Борис Спиров №58

тел: (+359 538) 44 315, факс: (+359 538) 44 537

Адрес на електронна страница: https://velikipreslav.bg/

Адрес на електронна поща: info@velikipreslav.bg

Община Велико Търново

гр.Велико Търново 5000, площад "Майка България" № 2

тел: (+359 62)619 203

Адрес на електронна страница: https://www.veliko-tarnovo.bg/

Адрес на електронна поща: mayorvt@vt.bia-bg.com

Община Велинград

гр. Велинград 4600, област Пазарджик, бул. “Хан Аспарух”№ 35

тел: (+359 5) 4341

Адрес на електронна страница: https://m.velingrad.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina@velingrad.bg

Община Венец

с.Венец 9751, област Шумен, ул. "Кирил и Методий"

тел: (+359 5343) 2191

Адрес на електронна страница: https://venets.bg/

Адрес на електронна поща: kmet@venets.bg

Община Ветрино

Ветрино 2227, област Варна, ул .”Г.С.Раковски” №24

тел: (+359 5161) 8980, факс: (+359 5161) 2139

Адрес на електронна страница: https://www.vetrino.bg/

Адрес на електронна поща: wetrino@yahoo.com

Община Видин

гр. Видин 3700, пл. „Бдинци” №2

тел: (+359 94) 609 416

Адрес на електронна страница: http://vidin.bg/wps/portal/

Адрес на електронна поща: kmet@vidin.bg

Община Вълчедръм

гр.Вълчедръм 3650, област Монтана, ул.“България” № 18–20

тел: (+359 9744) 3444, факс: (+359 9744) 3406

Адрес на електронна страница: https://valchedram.bg/

Адрес на електронна поща: kmet@valchedram.bg

Община Вълчидол

гр. Вълчи дол 9280, област Варна, пл. „Христо Ботев” №1

тел: (+359 5131) 2315, факс: (+359 5131) 3450

Адрес на електронна страница: https://www.valchidol-bg.com/

Адрес на електронна поща: oba_valchidol@mail.bg

Община Вършец

гр. Вършец 3540, област Монтана, бул. “България” № 10

тел: (+359 9527) 2222, 2002, факс: (+359 9527) 2323

Адрес на електронна страница: https://www.varshets.bg/

Адрес на електронна поща: admin_varshetz@mail.bg

Община Ветрино

Ветрино 2227, област Варна, ул .”Г.С.Раковски” №24

тел: (+359 5161) 8980, факс: (+359 5161) 2139

Адрес на електронна страница: https://www.vetrino.bg/

Адрес на електронна поща: wetrino@yahoo.com

Община Габрово

гр. Габрово 5300, пл. Възраждане 3

тел: (+359 668) 18 400, факс: (+359 668) 09 371

Адрес на електронна страница: www.gabrovo.bg

Адрес на електронна поща: gabrovo@gabrovo.bg

Община Главиница

гр. Главиница 7630, област Силистра

тел: (+359 8636) 20 40, 22 84, 22 64

Адрес на електронна страница: https://glavinitsa.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina@glavinitsa.bg

Община Годеч

град Годеч 2240, Област София, пл. Свобода №1

тел: (+359 729) 22 300, факс: (+359 729) 23 513

Адрес на електронна страница: https://www.godech.bg/

Адрес на електронна поща: office@godech.bg

Община Горна Малина

село Горна Малина 2131, Област София, площад „Родолюбие“ № 1

тел: (+359 7152) 23 20, факс: (+359 7152) 22 52

Адрес на електронна страница: https://www.gornamalina.eu/

Адрес на електронна поща: gmalina@abv.bg

Община Гоце Делчев

гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. "Царица Йоанна" 2

тел: (+359 751) 97 008, факс: (+359 751) 97 005

Адрес на електронна страница: https://www.gotsedelchev.bg/

Адрес на електронна поща: oba@gocenet.net

Община Гулянци

гр. Гулянци 5960, обл. Плевен, ул. "Васил Левски" № 32

тел: (+359 6561) 2171, факс: (+359 6561) 2567

Адрес на електронна страница: https://gulyantsi.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina_gulianci@mail.bg

Община Гълъбово

гр. Гълъбово 6280, област Стара Загора, бул. Република № 48

тел: (+359 418) 68 901, факс: (+359 418) 64 194

Адрес на електронна страница: http://galabovo.org/

Адрес на електронна поща: ntonev1@gmail.com

Община Две могили

гр. Две могили, Област Русе, бул. "България" 84

тел: (+359 8141) 9205

Адрес на електронна страница: http://www.dvemogili.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina@dvemogili.bg

Община Девин

гр. Девин 4800, област Смолян, ул. „Дружба” №1

тел: (+359 3041) 2769

Адрес на електронна страница: www.devin.bg

Адрес на електронна поща: obshtina@devin.bg

Община Девня

гр. Девня 9162, област Варна, бул. "Съединение" 78

тел: (+359 519) 47011, факс: (+359 519) 47012

Адрес на електронна страница: https://devnya.bg/

Адрес на електронна поща: kmet@devnia.bg

Община Димитровград

гр. Димитровград 6400, бул. “Г. С. Раковски” № 15

тел: (+359 391) 68 214, факс: (+359 391) 66 698

Адрес на електронна страница: https://www.dimitrovgrad.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina@dimitrovgrad.bg

Община Димово

гр. Димитровград 6400, бул. “Г. С. Раковски” № 15

тел: (+359 9341) 22 60, факс: (+359 94) 601 272

Адрес на електронна страница: http://dimovo.bg/

Адрес на електронна поща: obstina_dimovo@abv.bg

Община Добрич

гр. Добрич 9300, ул.България 12

тел: (+359 58) 600 001, факс: (+359 58) 600 166

Адрес на електронна страница: www.dobrich.bg

Адрес на електронна поща: dobrich@dobrich.bg

Община Добричка

гр. Добрич 9300, ул. „Независимост" № 20

тел: (+359 58) 601 690

Адрес на електронна страница: www.dobrichka.bg

Адрес на електронна поща: obshtina@dobrichka.bg

Община Долна Баня

гр. Долна баня 2040, обл. Софийска, ул."Търговска"134

тел: (+359 7120) 21 21, факс: (+359 7120 ) 21 20

Адрес на електронна страница: http://dolna-banya.net

Адрес на електронна поща: obshtinadb@abv.bg

Община Долна Митрополия

гр. Долна Митрополия, пк 5855, ул. "Св.св. Кирил и Методий" 39

тел: (+359 6552) 2411, факс: (+359 64) 680 704

Адрес на електронна страница: https://dolnamitropolia.acstre.com/

Адрес на електронна поща: dolnamitropolia@el-soft.com

Община Долна Дъбник

гр. Долни дъбник, ул. "Христо Янчев" №59

тел: (+359 6514) 24 45, факс: (+359 6514) 2070

Адрес на електронна страница: www.dolni-dabnik.com

Адрес на електронна поща: dolnidabnik@dolnidabnik.egov.bg

Община Доспат

гр. Долни дъбник, ул. "Христо Янчев" №59

тел: (+359 6514) 24 45, факс: (+359 6514) 2070

Адрес на електронна страница: www.dolni-dabnik.com

Адрес на електронна поща: dolnidabnik@dolnidabnik.egov.bg

Община Драгоман

гр. Драгоман 2210, обл.Софийска, ул."Захари Стоянов" №26

тел: (+359 7172) 2556, факс: (+359 7172) 2014

Адрес на електронна страница: https://www.obshtinadragoman.com/

Адрес на електронна поща: obshtina_dragoman@abv.bg

Община Дулово

гр. Дулово 7650, ул. Васил Левски 18

тел: (+359 864) 23 000

Адрес на електронна страница: http://dulovo.egov.bg/

Адрес на електронна поща: dulovokmet@abv.bg

Община Дългопол

гр. Дългопол 9250, ул. Г. Димитров 105

тел: (+359 517) 22 185, факс: (+359 517) 22 135

Адрес на електронна страница: http://www.dalgopol.org/

Адрес на електронна поща: obshtina@dalgopol.org

Община Елена

гр. Елена, пк 5070, ул. "Иларион Макариополски" 24

тел: (+359 6151) 6261, (+359 6151) 6132, факс: (+359 6151) 6510

Адрес на електронна страница: https://elena.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina@elena.bg

Община Елин Пелин

гр. Елин Пелин 2100, пл. Независимост №1

тел: (+359 725) 68 620, факс: (+359 725) 60 200

Адрес на електронна страница: https://www.elinpelin.org/

Адрес на електронна поща: obshtina@elinpelin.bg

Община Елхово

гр. Елхово 8700, област Ямбол, ул. “Търговска” № 13

тел: (+359 478) 88 004, факс: (+359 478) 88 034

Адрес на електронна страница: www.elhovo.bg

Адрес на електронна поща: obshtina@elhovo.bg

Община Етрополе

гр.Етрополе, пл. „Девети септември” № 1

тел: (+359 720) 68233, факс: (+359 720) 65 011

Адрес на електронна страница: https://etropolebg.com/

Адрес на електронна поща: obstina@etropolebg.com

Община Завет

гр. Завет 7330, Област Разград, ул. Лудогорие № 19

тел: (+359 8442) 20 20, факс: (+359 8442) 20 16

Адрес на електронна страница: http://zavet-bg.com/

Адрес на електронна поща: zavet@zavet-bg.com

Община Златарица

гр. Златарица 5090, обл. Велико Търново, ул. "Ст.Попстоянов" №22

тел: (+359 615) 35420, факс:(+359 615) 35478

Адрес на електронна страница: http://www.zlataritsa.bg

Адрес на електронна поща: obshtina@zlataritsa.bg

Община Златица

гр. Златица 2080, пл. “Македония” № 1

тел: (+359 728) 60 201, факс:(+359 728) 60 202

Адрес на електронна страница: zlatitsa.bg

Адрес на електронна поща: ob_zlatica@mail.bg

Община Златоград

4980, гр. Златоград, обл. Смолян, ул. "Стефан Стамболов" № 1

тел: (+359) 3071 25 51, факс:(+359 728) 60 202

Адрес на електронна страница: https://zlatograd.bg/

Адрес на електронна поща: ObA-zlatograd@zlatograd.bg

Община Земен

гр. Земен 2440, Област Перник, ул. ”Христо Ботев” № 3

тел: (+ 359 7741) 2494, факс:(+359 7741) 2462

Адрес на електронна страница: zemen-bg.com

Адрес на електронна поща: obshtina_zemen@abv.bg

Община Иваново

гр. Иваново 7088, област Русе, ул. "Олимпийска" 75

тел: (+359 8116) 2253

Адрес на електронна страница: https://www.ivanovo.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina@ivanovo.bg

Община Искър

гр. Искър 5868, Област Плевен, ул.”Георги Димитров” № 38

тел: (+359 65) 163 700, факс: (+359 65) 162 196

Адрес на електронна страница: https://iskarbg.com/

Адрес на електронна поща: iskar@iskarbg.com

Община Ихтиман

гр. Ихтиман, ул. "Цар Освободител" 123

тел: (+359 724) 82381

Адрес на електронна страница: https://www.ihtiman-obshtina.com/

Адрес на електронна поща: obshtina_ihtiman@mail.bg

Община Каварна

гр. Каварна 9650, Област Добрич, ул. "Добротица" 26

тел: (+359 570) 81 818, факс: (+359 570) 85 122

Адрес на електронна страница: https://www.kavarna.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina@kavarna.bg

Община Казанлък

гр. Казанлък 6100, бул. Розова Долина №6

тел: (+359 431) 98201, факс:(+359 431) 98266

Адрес на електронна страница: kazanlak.bg

Адрес на електронна поща: mayor@kazanlak.bg

Община Кайнараджа

с.Кайнарджа, област Силистра, ул. "Димитър Дончев" № 2

тел: (+359 8679) 8461

Адрес на електронна страница: http://kaynardzha.egov.bg/

Адрес на електронна поща: mun-kaynardzha@obmen.bg

Община Камено

с. Камено, област Бургас, ул. "Освобождение" 101

тел: 0700 12 750

Адрес на електронна страница: https://www.kameno.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina@kameno.bg

Община Каолиново

гр. Каолиново 9960, област Шумен, пл. Украйна № 4

тел: (+359 5361) 2111, факс: (+359 5361) 2210

Адрес на електронна страница: https://kaolinovo.bg/

Адрес на електронна поща: info@kaolinovo.bg

Община Карлово

гр. Карлово 4300, област Пловдив, ул."Петко Събев" №1

тел: (+359 335) 54 500, факс: (+359 335) 54 533

Адрес на електронна страница: https://www.karlovo.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina@karlovo.bg

Община Kaрнобат

гр. Карнобат 8400, област Бургас, бул. "България" 12

тел: (+359 559) 29125

Адрес на електронна страница: https://www.karnobat-ob.bg/

Адрес на електронна поща: karnobat@mail.bg

Община Каспичан

гр. Каспичан 9930, област Шумен, ул. Мадарски конник 91

тел: (+359 5351) 7474

Адрес на електронна страница: http://www.kaspichan.org/

Адрес на електронна поща: obshtina@kaspichan.org

Община Кирково

с. Кирково  6884, облат Кърджали, ул."Дружба" №1

тел: (+359 3679) 3975

Адрес на електронна страница: https://www.kirkovo.bg/

Адрес на електронна поща: kirkovoobs@gmail.com

Община Кнежа

гр.Кнежа 5835, област Плевен, ул."М. Боев" 69

тел: (+359 9132) 7136, факс: (+359 9132) 7007

Адрес на електронна страница: https://kneja.acstre.com/

Адрес на електронна поща: obstina_kneja@abv.bg

Община Козлодуй

гр. Козлодуй 3320, област Враца, ул. Христо Ботев 13

тел: (+359 973) 85 800, факс: (+359 973) 80 183

Адрес на електронна страница: https://www.kozloduy.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina.kozloduy@gmail.com

Община Копривщица

гр. Копривщица 2077, Софийска област, ул. "Любен Каравелов" № 16

тел: (+359 7185) 9485

Адрес на електронна страница: http://koprivshtitsa-bg.com/

Адрес на електронна поща: info@koprivshtitsa-bg.com

Община Костенец

гр. Костенец 2030, ул. „Иван Вазов” № 2

тел: (+359 7142) 2308, факс: (+359 7142) 3234

Адрес на електронна страница: www.kоstеnеtz.соm

Адрес на електронна поща: kоstеnеtz_аdm@kоstеnеtz.соm

Община Костинброд

гр. Костинброд 2230, Софийска област, ул. „Охрид“ №1

тел: (+359 721) 68 722

Адрес на електронна страница: https://kostinbrod.bg/

Адрес на електронна поща: cao@kostinbrod.bg

Община Котел

гр. Котел 8970, област Сливен, пл. "Възраждане" № 1

тел: (+359 453) 42336

Адрес на електронна страница: https://kotel.bg/

Адрес на електронна поща: kmet@kotel.bg

Община Кочериново

гр. Кочериново 2640, област Кюстендил, пл. „Трети март” №1

тел: (+359 7053) 2011, факс: (+359 7053) 2330

Адрес на електронна страница: https://www.ob-kocherinovo.bg/

Адрес на електронна поща: obst_kocherinovo@mail.bg

Община Кресна

гр.Кресна 2840, област Благоевград, ул."Македония" №96

тел: (+359 889) 848383, факс: (+359 7433) 8730

Адрес на електронна страница: https://kresna-bg.com/

Адрес на електронна поща: https://kresna-bg.com/

Община Криводол

гр. Криводол 3060, ул. "Освобождение" № 13

тел: (+359 9117) 2045

Адрес на електронна страница: http://www.krivodol.com

Адрес на електронна поща: krivodol@mbox.is-bg.net

Община Кричим

гр. Кричим 4220, област Пловдив, пл. ”Обединение” №3

тел: (+359 3145) 2250, факс: (+359 3145) 2351

Адрес на електронна страница: https://www.krichim.bg/

Адрес на електронна поща: delovodstvo_krichim@abv.bg

Община Крумовград

гр. Крумовград 6900, област Кърджали, пл. България №5

тел: (+359 3641) 2010, факс: (+359 3641) 7024

Адрес на електронна страница: https://www.krumovgrad.bg/

Адрес на електронна поща: minkrum@krumovgrad.bg

Община Куклен

гр. Куклен 4101, област Пловдив, ул.“Александър Стамболийски“ № 43

тел: (+359 3115) 2120, факс: (+359 3115) 2165

Адрес на електронна страница: https://kuklen.org/

Адрес на електронна поща: mail@kuklen.org

Община Кула

гр. Кула 3800, област Видин, ул. “Възраждане” №38

тел: (+359 938) 32020, факс: (+359 938) 32225

Адрес на електронна страница: www.obshtina-kula.com

Адрес на електронна поща: obshtinakula@abv.bg

Община Кърджали

гр. Кърджали 6600, бул. "България" №41

тел: (+359 361) 67319, факс: (+359 361) 62968

Адрес на електронна страница: https://www.kardjali.bg/

Адрес на електронна поща: obshtinakardzhali@kardjali.bg

Община Левски

гр. Левски 5900, област Плевен, бул. "България" №58

тел: (+359 650) 82448, факс: (+359 650) 83195

Адрес на електронна страница: http://www.oblevski.com/

Адрес на електронна поща: oblevski@abv.bg

Община Летница

гр. Летница 5570, област Ловеч, бул. "България" №19

тел: (+359 6941) 2256, факс: (+359 6941) 2256

Адрес на електронна страница: http://www.letnitsa.bg/

Адрес на електронна поща: letnitsa@mail.bg

Община Ловеч

гр. Ловеч 5500, ул. "Търговска" 22

тел: (+359 68) 601 260, факс: (+359 68) 601261

Адрес на електронна страница: https://www.lovech.bg/bg/

Адрес на електронна поща: info@lovech.bg

Община Лом

гр. Лом 3600, област Монтана, ул. "Дунавска" №12

тел: (+359 971) 69 101, факс: (+359 971) 66 026

Адрес на електронна страница: https://lom.bg/

Адрес на електронна поща: lom.municipality@lom.egov.bg

Община Луковит

гр. Луковит 5770, област Ловеч, ул. "Възраждане" № 73

тел: (+359 697) 52464, факс: (+359 697) 52014

Адрес на електронна страница: https://www.lukovit.bg/

Адрес на електронна поща: lukovit@lukovit.bg

Община Любимец

гр. Любимец 6550. област Хасково, ул. Републиканска №2

тел: (+359 3751) 7002, факс: (+359 3751) 8378

Адрес на електронна страница: https://www.lyubimets.bg/

Адрес на електронна поща: oba@lyubimets.bg

Община Лясковец

гр. Лясковец 5140, пл. „Възраждане” 1

тел: (+359 619) 22055, факс: (+359 619) 22045

Адрес на електронна страница: https://www.lyaskovets.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina@lyaskovets.bg

Община Маджарово

гр. Маджарово 6480, област Хасково, ул. Петър Ангелов 1

тел: (+359) 3720 2220, факс:(+359) 3720 2302

Адрес на електронна страница: https://www.madzharovo.bg/

Адрес на електронна поща: madjarovo@abv.bg

Община Макреш

с. Макреш 3850, област Видин, ул. Г. Бенковски 88

тел: (+359 94) 600356

Адрес на електронна страница: https://makreshbg.com/

Адрес на електронна поща: makresh@b-trust.org

Община Марица

гр. Пловдив, Област Пловдив, бул. Марица 57А

тел: (+359 32) 907800, факс: (+359 32) 951934

Адрес на електронна страница: https://maritsa.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina@maritsa.org

Община Мездра

гр.Мездра 3100, област Враца, ул."Христо Ботев" 27

тел: (+359 910) 92016, факс: (+359 910) 92523

Адрес на електронна страница: https://www.mezdra.bg/

Адрес на електронна поща: mezdra@mail.bg

Община Мизия

гр.Мизия 3330, ул.Георги Димитров № 25-27

тел: (+359 9161) 2315, факс: (+359 519) 47012

Адрес на електронна страница: https://www.miziabg.com/

Адрес на електронна поща: mizia@mizia.egov.bg

Община Минерални Бани

гр.Минерални бани 6343, област Хасково, бул. „Васил Левски“ №3

тел: (+359 372) 22020

Адрес на електронна страница: https://mineralnibani.bg

Адрес на електронна поща: info@mineralnibani.bg

Община Мирково

с. Мирково 2086, обл. София, ул. "Александър Стамболийски" 35

тел: (+359 7182) 2286, факс: (+359 7182) 2550

Адрес на електронна страница: https://www.mirkovo.bg/

Адрес на електронна поща: info@mirkovo.bg

Община Момчилград

гр. Момчилград 6800, област Кърджали, ул. "26-ти декември" №12

тел: (+359 3631) 7841, факс: (+359 3631) 7849

Адрес на електронна страница: https://www.momchilgrad.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina@momchilgrad.bg

Община Мъглиж

гр.Мъглиж 6180, област Стара Загора, пл.“Трети март “, № 32

тел: (+359 4321) 3301, факс: (+359 4321) 2255

Адрес на електронна страница: http://maglizh.com

Адрес на електронна поща: ob_maglizh@mail.bg

Община Несебър

гр. Несебър 8230, област Бургас, ул. "Еделвайс" №10

тел: (+359 554) 42532, факс: (+359 554) 29376

Адрес на електронна страница: http://nessebarinfo.com/

Адрес на електронна поща: contacts@nesebar.bg

Община Николаево

гр. Николаево 6190, област Стара Загора, ул. Георги Бенковски № 9

тел: (+359 433) 02040

Адрес на електронна страница: https://nikolaevo.bg

Адрес на електронна поща: obnikolaevo@nikolaevo.net

Община Никола Козлево

с. Никола Козлево 9953, област Шумен, пл. 23-ти септември №5

тел: (+359) 53282002, факс:(+359)53282020

Адрес на електронна страница: http://nikolakozlevo.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina@nikolakozlevo.bg

Община Никопол

гр. Никопол 5940, област Плевен, ул. "Александър Стамболийски" № 5

тел: (+359 6541) 2190, факс: (+359 6541) 2764

Адрес на електронна страница: https://www.nikopol-bg.com/

Адрес на електронна поща: obshtina@nikopol-bg.com

Община Нова Загора

гр. Нова Загора 8900, област Сливен, ул. "24 май" № 1

тел: (+359 457) 62121, факс: (+359 457) 64303

Адрес на електронна страница: https://www.nova-zagora.org

Адрес на електронна поща: obshtina@nova-zagora.org

Община Нови пазар

гр. Нови пазар, област Шумен, ул. “Васил Левски” 3

тел: (+359 537) 23311, факс: (+359 537) 24010

Адрес на електронна страница: https://novipazar.acstre.com/

Адрес на електронна поща: npazar@icon.bg

Община Опака

гр. Опака 7840, област Търговище, ул. Съединение 3

тел: (+359 6039) 2222, факс: (+359 6039) 2421

Адрес на електронна страница: http://www.opaka.bg/

Адрес на електронна поща: obstinaopaka@abv.bg

Община Опан

с. Опан 6078, обл. Стара Загора

тел: (+359) 4101 2260; 042 603 044

Адрес на електронна страница: https://www.opan.bg/

Адрес на електронна поща: opan@mail.bg

Община Павликени

гр. Павликени 5200, област Велико Търново, бул. "Руски" №4

тел: (+359 800) 80404, факс: (+359 6105) 2642

Адрес на електронна страница: http://www.pavlikeni.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina@pavlikeni.bg

Община Пазарджик

гр. Пазарджик 4400, бул. "България" № 2

тел: (+359 3444) 5501, факс: (+359 3444) 2495 

Адрес на електронна страница: https://pazardzhik.bg/bg/

Адрес на електронна поща: secretary@pazardjik.bg

Община Панагюрище

гр. Панагюрище 4500, област Пазарджик, пл."20 Април" № 13

тел: (+359 357) 63218, факс: (+359 357) 63068

Адрес на електронна страница: https://www.panagyurishte.org/

Адрес на електронна поща: panagyurishte@panagyurishte.bg

Община Петрич

гр. Петрич 2850, област Благоевград, ул. „Цар Борис III” № 24

тел: (+359 745) 69112, факс: (+359 745) 62090

Адрес на електронна страница: https://petrich.bg/

Адрес на електронна поща: oa_petrich@mbox.contact.bg

Община Пещера

гр. Пещера 4550, област Пазарджик, ул. "Дойранска епопея" №17

тел: (+359 350) 62203

Адрес на електронна страница: https://www.peshtera.bg

Адрес на електронна поща: mayor@peshtera.bg

Община Пирдоп

гр. Пирдоп 2070, област София, пл. "Тодор Влайков" №2

тел: (+359 7181) 5242, факс: (+359 7181) 5701

Адрес на електронна страница: https://www.pirdop.bg/bg

Адрес на електронна поща: obstina@pirdop.bg

Община Плевен

Плевен 5800

тел: (+359 64) 881 200, факс: (+359 64) 844 230

Адрес на електронна страница: https://www.pleven.bg/bg/

Адрес на електронна поща: mayor@pleven.bg

Община Пловдив - Район "Тракия"

гр.Пловдив Район "Тракия" 4023, бул. "Освобождение" № 63

тел: (+359 032) 682 323, факс: (+359 32) 680 316

Адрес на електронна страница: www.trakia-plovdiv.bg

Адрес на електронна поща: trakia@plovdiv.bg

Община Пловдив - Район "Западен"

гр.Пловдив Район "Западен" 4001, ул. „Вечерница“ № 1А

тел: (+359 32) 604 818, факс: (+359 32) 642 019

Адрес на електронна страница: http://zapaden.plovdiv.bg/

Адрес на електронна поща: zapaden@plovdiv.bg

Община Пловдив - Район "Северен"

гр. Пловдив Район "Северен" 4004, бул. „Цар Борис III Обединител 22А

тел: (+359 32) 959 004, факс: (+359 32) 901 161

Адрес на електронна страница: www.severen.bg/plovdiv

Адрес на електронна поща: info@severen.bg

Община Пловдив - Район "Централен"

гр. Пловдив Район "Централен" 4004, ул. „Хр. Г. Данов” № 39

тел: (+359 32) 658237, факс: (+359 32) 626 204

Адрес на електронна страница: https://plovdivcentral.org/

Адрес на електронна поща: centralen@plovdiv.bg

Община Пловдив - Район "Южен"

гр. Пловдив Район "Южен" 4004, ул."Македония" № 73 А

тел: (+359 32) 276 115, факс: (+359 32) 674 130

Адрес на електронна страница: https://south-plovdiv.bg/

Адрес на електронна поща: info@south-plovdiv.bg

Община Поморие

гр. Поморие 8200, област Бургас, ул. Солна 5

тел: 0700 11 301, факс: (+359 596) 25236

Адрес на електронна страница: https://www.pomorie.bg/

Адрес на електронна поща: mayor@pomorie.bg

Община Попово

гр. Попово 7800, област Търговище, ул. "Александър Стамболийски" № 1

тел: (+359 608) 40 021, факс: (+359 608) 40 024

Адрес на електронна страница: https://www.popovo.bg/

Адрес на електронна поща: obstina@popovo.bg

Община Приморско

гр. Приморско 8290, област Бургас, ул.“Трети март“ № 56

тел: (+359 608) 40 021, факс: (+359 550) 32 373

Адрес на електронна страница: https://primorsko.bg/

Адрес на електронна поща: obschtina_primorsko@mail.bg

Община Първомай

гр. Първомай 4270, област Пловдив, ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: (+359 336) 62201, факс: (+359 336) 62 139

Адрес на електронна страница: https://www.parvomai.bg/

Адрес на електронна поща: obaparv@parvomai.escom.bg

Община Раднево

гр. Раднево 6260, област Стара Загора, ул."Митьо Станев" 1

тел: (+359 417) 82072, факс: (+359 417) 82280

Адрес на електронна страница: https://radnevo.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina@obshtina.radnevo.net

Община Радомир

Радомир 2400, пл. „Свобода“ 20

тел: (+359 777) 80 507, факс: (+359 777) 82 502

Адрес на електронна страница: www.radomir.bg

Адрес на електронна поща: obshtinaradomir@abv.bg

Община Разград

гр. Разград 7200, бул. "Бели Лом" №37А

тел: (+359 84) 660 091, факс: (+359 84) 660 090

Адрес на електронна страница: https://www.razgrad.bg

Адрес на електронна поща: obshtina@razgrad.bg

Община Разлог

гр. Разлог 2760, област Благоевград, ул. “Стефан Стамболов” №1

тел: (+359 747) 80095, факс: (+359 747) 80095

Адрес на електронна страница: www.razlog.bg

Адрес на електронна поща: ob_razlog@bcmesta.bg

Община Ракитово

гр. Ракитово 4640, област Пазарджик, ул. Иван Клинчаров №57

тел: (+​359 354) 22044, факс: (+359 354) 22253

Адрес на електронна страница: http://rakitovo.bg

Адрес на електронна поща: rakitovo@rakitovo.bg

Община Раковски

гр. Раковски 4150, област Пловдив, пл."България" №1

тел: (+359 3151) 2087

Адрес на електронна страница: http://rakovski.bg/

Адрес на електронна поща: oa@rakovski.bg

Община Рила

гр. Рила, област Кюстендил, пл. "Възраждане" № 1

тел: (+359 884) 400944, факс: (+359 7054) 8833

Адрес на електронна страница: https://www.grad-rila.bg/

Адрес на електронна поща: rilamunicipality@gmail.com

Община Роман

гр. Роман, област Враца, бул. "Христо Ботев" № 132-136

тел: (+359 9123) 2064, факс: (+359 9123) 2349

Адрес на електронна страница: https://roman.bg

Адрес на електронна поща: roman@roman.bg

Община Родопи

гр.Пловдив 4000, ул.“Софроний Врачански“ №1А

тел: (+359 32) 604 100

Адрес на електронна страница: https://rodopi.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina@rodopi.bg

Община Рудозем

гр. Рудозем 4960, област Смолян, бул. „България” № 15

тел: (+359 306)99199, факс: (+359 306)99141

Адрес на електронна страница: http://www.rudozem.bg/

Адрес на електронна поща: oba@rudozem.bg

Община Руен

с. Руен 8540, област Бургас, ул.“Първи май“ № 18

тел: (+359 5944) 6233, факс: (+359 5944) 6476

Адрес на електронна страница: obstinaruen.com

Адрес на електронна поща: ruen@obstinaruen.com

Община Русе

гр. Русе 7000, пл. "Свобода" 6

тел: (+359 82) 826 100

Адрес на електронна страница: https://obshtinaruse.bg

Адрес на електронна поща: pr@mayor-ruse.bg

Община Садово

гр. Садово 4122, област Пловдив, ул. "Иван Вазов" № 2

тел: (+359 3118) 2601, факс: (+359 3118) 2500

Адрес на електронна страница: https://sadovo.bg

Адрес на електронна поща: sadovo@sadovo.bg

Община Самоков

гр. Самоков, Софийска област, ул. Македония №34

тел: (+359 722) 666 30

Адрес на електронна страница: https://samokov.bg/

Адрес на електронна поща: samokov@samokov.bg

Община Самуил

с. Самуил 7454, обл. Разград, ул. "Хаджи Димитър" №2

тел: (+359 8477) 2020, факс: (+359 84) 266030

Адрес на електронна страница: https://samuil.bg

Адрес на електронна поща: info@samuil.bg

Община Сандански

гр. Сандански 2800, област Благоевград, бул. Свобода № 14

тел: (+359 746) 89 099, факс: (+359 746) 89 055

Адрес на електронна страница: http://sandanskibg.com/

Адрес на електронна поща: oba_sandanski@abv.bg

Община Свиленград

гр. Свиленград 6500, област Хасково, бул. България 32

тел: (+359 746) 89 099, факс: (+359 746) 89 055

Адрес на електронна страница: https://www.svilengrad.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina@svilengrad.bg

Община Свищов

гр. Свищов, област Велико Търново, ул. ”Цанко Церковски” 2

тел: (+359 631) 60 854

Адрес на електронна страница: www.svishtov.bg

Адрес на електронна поща: obshtina@svishtov.bg

Община Своге

гр.Своге 2260, Софийска област, ул.“Ал.Стамболийски“ № 7

тел: (+359 726) 22 108, факс: (+359 726) 22539

Адрес на електронна страница: https://www.svoge.bg/

Адрес на електронна поща: delovodstvo@svoge.bg

Община Севлиево

гр. Севлиево, област Габрово, пл. „Свобода” № 1

тел: (+359 675) 32791, факс: (+359 675) 32773

Адрес на електронна страница: http://sevlievo.bg/

Адрес на електронна поща: sevlievo@sevlievo.bg

Община Септември

гр. Септември 4490, област Пазарджик, ул. "Александър Стамболийски" № 37А

тел: (+359 3561) 7001, факс: (+359 3561) 7779

Адрес на електронна страница: https://www.septemvri.org

Адрес на електронна поща: municipality@septemvri.org

Община Силистра

гр. Силистра 7500, ул. "Симеон Велики" №33

тел: (+359 86) 816 226

Адрес на електронна страница: https://www.silistra.bg

Адрес на електронна поща: press@silistra.bg

Община Симеоновград

гр. Симеоновград, област Хасково, площад "Шейновски" №3

тел: (+359 3781) 2341, факс: (+359 3781) 2006

Адрес на електронна страница: www.simeonovgrad.bg

Адрес на електронна поща: obshtina@simeonovgrad.bg

Община Симитли

гр. Симитли, област Благоевград, ул."Христо Ботев" №27

тел: (+359 748) 72138

Адрес на електронна страница: http://www.simitli.bg

Адрес на електронна поща: simitly@mail.bg

Община Ситово

с. Ситово, Област Силистра, ул. “Трети март” №72

тел: (+359 86) 882 213, факс: (+359 86) 632 712

Адрес на електронна страница: https://www.sitovo.bg

Адрес на електронна поща: sitovo@sitovo.bg

Община Сливен

гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" №1

тел: (+359 44) 611 106

Адрес на електронна страница: https://mun.sliven.bg/

Адрес на електронна поща: obstina@sliven.bg

Община Сливница

гр. Сливница 2200, област София, пл. „Съединение" 1

тел: (+359 727) 42300, факс: (+359 727) 44377

Адрес на електронна страница: https://www.slivnitsa.bg/

Адрес на електронна поща: slivnitsa@slivnitsa.bg

Община Сливо поле

гр. Сливо поле 7060, област Русе, пл."Демокрация " № 1

тел: (+359 8131) 2795

Адрес на електронна страница: https://www.slivopole.bg/

Адрес на електронна поща: slivopole@slivopole.bg

Община Смолян

гр. Смолян 4700, бул."България"№12

тел: (+359 301) 67600, факс: (+359 301) 62426

Адрес на електронна страница: www.smolyan.bg

Адрес на електронна поща: obshtina_smolyan@abv.bg

Община Смядово

гр. Смядово, обл. Шумен, пл. "Княз Борис І" № 2

тел: (+359 5351) 2033, факс: (+359 5351) 2226

Адрес на електронна страница: www.smyadovo.bg

Адрес на електронна поща: obshtina_smiadovo@abv.bg

Община Созопол

гр. Созопол 8130, област Бургас, пл. "Хан Крум" №2

тел: (+359 550) 25701

Адрес на електронна страница: https://www.sozopol.bg

Адрес на електронна поща: obshtina@sozopol.bg

Община Сопот

гр. Сопот 4330, област Пловдив, ул. "Иван Вазов" №34

тел: (+359 3134) 6003, факс: (+359 3134) 7660

Адрес на електронна страница: http://www.sopot-municipality.com

Адрес на електронна поща: obshtina@sopot.bg

Община Стара Загора

гр. Стара Загора 6000, бул. Цар Симеон Велики №107

тел: (+359 42) 614 614, факс: (+359 42) 259 132

Адрес на електронна страница: https://www.starazagora.bg

Адрес на електронна поща: sz@starazagora.bg

Община Стражица

гр. Стражица 5150, обл. Велико Търново, ул. "Дончо Узунов" №5

тел: (+359 6161) 4343, факс: (+359 6161) 2568

Адрес на електронна страница: www.strazhitsa.com

Адрес на електронна поща: obshtina@strazhitsa.com

Община Стралджа

гр. Стралджа 8680, област Ямбол, ул. „Хемус“ № 12

тел: (+359 4761) 6464, факс: (+359 4761) 6465

Адрес на електронна страница: https://straldzha.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina@straldzha.bg

Община Струмяни

Струмяни 2825, област Благоевград

тел: (+359 7434) 3108, факс: (+359 7434) 3105

Адрес на електронна страница: https://www.strumyani.org/

Адрес на електронна поща: strumyani_oba@abv.bg

Община Суворово

гр. Суворово, област Варна, пл. "Независимост" 1

тел: (+359 5153) 3333, 2140, факс: (+359 5153) 2160

Адрес на електронна страница: https://www.suvorovo.bg/

Адрес на електронна поща: kmet@suvorovo.bg

Община Сухиндол

гр. Сухиндол 5240, обл. Велико Търново, ул. Росица № 106

тел: (+359 6136) 2912

Адрес на електронна страница: https://www.suhindol.bg/

Адрес на електронна поща: kmet@suhindol.egov.bg

Община Съединение

гр. Съединение 4190, бул. “6-ти септември” 13

тел: (+359 318) 239 21, 239 22, факс: (+359 318) 235 17

Адрес на електронна страница: https://saedinenie.bg/

Адрес на електронна поща: oba_saedinenie@abv.bg

Община Твърдица

гр.Твърдица 8890, пл. “Свобода” №1

тел: (+359 454) 42220; 42311, факс: (+359 454) 44049

Адрес на електронна страница: https://www.tvarditsa.org/

Адрес на електронна поща: obshtina@tvarditsa.bg

Община Тетевен

град Тетевен 5700, площад "Сава Младенов" №9

тел: (+359 678) 52200, факс: (+359 678) 96111

Адрес на електронна страница: https://www.teteven.bg/

Адрес на електронна поща: mayor@teteven.bg

Община Тополовград

гр. Тополовград 6560, обл. Хасково, пл. „Освобождение” 1

тел: (+359 470) 52280, факс: (+359 470) 54157

Адрес на електронна страница: https://www.topolovgrad.net/

Адрес на електронна поща: oba_top.grad@abv.bg

Община Троян

град Троян 5600, област Ловеч, площад "Възраждане" №1

тел: (+359 670) 68050, факс: (+359 670) 68009

Адрес на електронна страница: https://www.troyan.bg/

Адрес на електронна поща: postbox@troyan.bg

Община Трекляно

с. Трекляно 2557, област Кюстендил

тел: (+359 7927) 337, факс: (+359 7927) 335

Адрес на електронна страница: http://www.trekliano.eu/

Адрес на електронна поща: obshtina_treklyano@abv.bg

Община Трън

гр. Трън 2460, Област Перник, пл. "Владо Тричков" 1

тел: (+359 670) 6 80 50, (+359 670) 68 009

Адрес на електронна страница: http://tran.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina_tran@mail.bg

Община Тунджа

гр. Ямбол 8600, област Ямбол, пл. Освобождение № 1

тел: (+359 46) 661565, факс: (+359 46) 661575

Адрес на електронна страница: https://www.tundzha.net/

Адрес на електронна поща: contact@tundja.net

Община Тутракан

гр.Тутракан 7600, област Силистра, ул."Трансмариска" 31

тел: (+359 866) 60621, факс: (+359 866) 60 636

Адрес на електронна страница: http://tutrakan.egov.bg/

Адрес на електронна поща: tutrakan@b-trust.org

Община Търговище

Търговище 7700

тел: (+359 601) 68 700, факс: (+359 601) 620 57

Адрес на електронна страница: https://www.targovishte.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina@targovishte.bg

Община Угърчин

гр.Угърчин 5580, област Ловеч, пл. ”Свобода” №1

тел: (+359 6931) 2121; (+359 6931) 2750, факс: (+359 6931) 2014

Адрес на електронна страница: https://ugarchin.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina@ugarchin.com

Община Хайредин

с. Хайредин 3357, област Враца, ул. "Георги Димитров" 135

тел: (+359 9166) 2209, факс: (+359 9166) 2214

Адрес на електронна страница: https://www.hayredin.com/

Адрес на електронна поща: hayredin_ob@mail.bg

Община Харманли

гр. Харманли 6450, област Хасково, пл. Възраждане 1

тел: (+359 373) 82015, факс: (+359 373) 82525

Адрес на електронна страница: https://www.harmanli.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina@harmanli.bg

Община Хасково

град Хасково 6300, пл. "Общински" №1

тел: (+359 38) 603 330, факс: (+359 38) 664 110

Адрес на електронна страница: https://www.haskovo.bg/

Адрес на електронна поща: kmet@haskovo.bg

Община Хисаря

гр. Хисаря 4180, ул. “Генерал Гурко” №14

тел: (+359 337) 62 180, (+359 337) 62034, факс: (+359 38) 664 110

Адрес на електронна страница: https://hisar.bg/

Адрес на електронна поща: contacts@hisarya.bg

Община Ценово

с. Ценово, п.к. 7139, област Русе, ул. "Цар Освободител" № 66

тел: (+359 8122) 2510, факс: (+359 8122) 2002

Адрес на електронна страница: https://www.tsenovo.eu/

Адрес на електронна поща: obshtina_cenovo@abv.bg

Община Чавдар

с. Чавдар 2084, област Враца, ул. "Христо Ботев" 9

тел: (+359 71) 892261, факс: (+359 71) 892696

Адрес на електронна страница: https://www.chavdar.eu/

Адрес на електронна поща: obchavdar@abv.bg

Община Челопеч

с.Челопеч 2087, област Софийска, пл. "Освобождение" №1

тел: (+359 7185) 2550, факс: (+359 7106)9913

Адрес на електронна страница: http://www.chelopech.egov.bg

Адрес на електронна поща: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg

Община Чепеларе

гр. Чепеларе 4850, обл. Смолянска, ул. "Беломорска" 44Б

тел: (+359 3051) 8280, факс: (+359 3051) 8279

Адрес на електронна страница: http://chepelare.org/

Адрес на електронна поща: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg

Община Червен бряг

гр. Червен бряг 5980, област Плевен, улица "Антим I" №1

тел: (+359 659) 92708, факс: (+359 659) 92351

Адрес на електронна страница: https://chervenbryag.bg/

Адрес на електронна поща: municipality@chervenbryag.bg

Община Чипровци

гр. Чипровци, област Монтана, бул: "Петър Парчевич" 45

тел: (+359 9554) 2828, факс: (+359 9554) 9613

Адрес на електронна страница: https://www.chiprovtsi.bg/

Адрес на електронна поща: chiprovci@mail.bg

Община Чирпан

гр. Чирпан 6200, област Стара Загора, пл. "Съединение" №1

тел: (+359 416) 92122, факс: (+359 416) 96238

Адрес на електронна страница: https://www.chirpan.bg/

Адрес на електронна поща: kmet@chirpan.bg

Община Чупрене

с. Чупрене 3950, обл. Видин, ул. “Асен Балкански” № 55

тел: (+359 9327) 2580, факс: (+359 9327) 2402

Адрес на електронна страница: https://chuprene.com/

Адрес на електронна поща: ob_chuprene@abv.bg

Община Шабла

гр. Шабла 9680, обл. Добрич, ул. „Равно поле“ № 35

тел: (+359 57) 434 145, факс: (+359 57) 434 204

Адрес на електронна страница: https://shabla.bg/

Адрес на електронна поща: obshtina@ob-shabla.org

Община Шумен

гр. Шумен 9700, бул. “Славянски” 17

тел: (+359 57) 434 145, факс: (+359 57) 434 204

Адрес на електронна страница: https://www.shumen.bg/

Адрес на електронна поща: web@shumen.bg

Община Ябланица

гр. Ябланица 5750, област Ловеч, пл. "Възраждане" № 3

тел: (+359 6991) 2126, факс: (+359 6991) 2212

Адрес на електронна страница: https://yablanitsa.bg/

Адрес на електронна поща: kmet@yablanitsa.bg

Община Якимово

с. Якимово 3640, област Монтана, ул."Европа"8

тел: (+359 882) 746919

Адрес на електронна страница: https://www.iakimovo.org/

Адрес на електронна поща: qkimovo@net-surf.net

Община Якоруда

Якоруда 2790, област Благоевград, ул. “Васил Левски” № 1

тел: (+359 7442) 2328, факс: (+359 7442) 2628

Адрес на електронна страница: https://yakoruda-municipality.bg/

Адрес на електронна поща: oba_yda@abv.bg

Община Ямбол

гр. Ямбол, област Ямбол, ул. Г.С. Раковски 7

тел: (+359 875) 333 844, факс: (+359 46) 662 247

Адрес на електронна страница: https://yambol.bg/

Адрес на електронна поща: Yambol@Yambol.bg

Столична община

София 1000, ул. "Московска" № 33, партер

0700 17 310, (+359 2) 9377 303

Адрес на електронна страница: https://www.sofia.bg/

Адрес на електронна поща:

Столична община - Направление "Архитектура и градоустройство"

гр. София, ул. "Сердика" № 5

тел: (+359 2) 9238 221; 9238 358, факс: (+359 2) 9806 741

Адрес на електронна страница: https://www.sofia-agk.com/

Адрес на електронна поща: office@sofia-agk.com

Столична община - Район Банкя

гр. Банкя 1320, ул. "Цар Симеон" 1

тел: (+359 2) 9977 106, факс: (+359 2) 9977 163

Адрес на електронна страница: http://www.bankya.bg/

Адрес на електронна поща: bankya@bankya.bg

Столична община - Район Витоша

гр.София 1618, кв. Павлово, ул."Слънце"№ 2

тел: (+359 2) 8552 144

Адрес на електронна страница: https://www.raionvitosha.eu/

Адрес на електронна поща: vitosha@sofia.bg

Столична община - район Възраждане

гр. София, бул. Александър Стамболийски 62

тел: (+359 2) 9814 364

Адрес на електронна страница: https://www.so-vazrajdane.bg/

Адрес на електронна поща: info@so-vazrajdane.bg

Столична община - Район Илинден

гр. София 1309, ж. к. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51-А, вх. Б

тел: (+359 2) 4397 325, факс: (+359 2) 4397 361

Адрес на електронна страница: http://www.ilinden.bg/

Адрес на електронна поща: info@ilinden.bg

Столична община - Район Кремиковци

гр. София - 1870, кв. Ботунец, ул. "Челопешко шосе" № 267, вх. Б

тел: (+359 2) 9945 491, факс: (+359 2) 9945 257

Адрес на електронна страница: http://kremikovci.org/

Адрес на електронна поща: sokre@abv.bg

Столична община - Район Лозенец

гр. София 1142, бул. „Васил Левски” 2

тел: 070020555

Адрес на електронна страница: https://lozenets.eu/

Адрес на електронна поща: lozenets@sofia.bg

Столична община - район Люлин

гр. София 1336, бул. „Захари Стоянов" № 15

тел: (+359 2) 9237 220, факс: (+359 2) 9250 085

Адрес на електронна страница: https://www.lyulin.bg/

Адрес на електронна поща: lyulin@sofia.bg

Столична община - Район Младост

гр. София, ж. к. „Младост-3“, бул. „Свето Преображение“ № 1, ет. 1

тел: (+359 2) 9067 600

Адрес на електронна страница: https://mladost.bg/

Адрес на електронна поща: office@mladost.bg

Столична община - Район Надежда

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55

тел: (+359 2) 8377 463, факс: (+359 2) 8376 465

Адрес на електронна страница: http://www.so-nadejda.com/

Адрес на електронна поща: info@so-nadejda.com

Столична община - Район Нови Искър

гр. Нови Искър, ул."Искърско дефиле" № 121

тел: (+359 2) 9917 230, факс: (+359 2) 9917 623

Адрес на електронна страница: http://www.novi-iskar.bg/

Адрес на електронна поща: info@novi-iskar.bg

Столична община - Район Оборище

гр. София 1505, бул. “Мадрид” № 1

тел: (+359 2) 9431 840, факс: (+359 2) 4400 335; 9441 667

Адрес на електронна страница: https://so-oborishte.com/

Адрес на електронна поща: oborishte@so-oborishte.com

Столична община - Район Панчарево

София 1137, с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" 230

тел: (+359 2) 9760 506, факс: (+359 2) 9921 506

Адрес на електронна страница: http://www.pancharevo.org/

Адрес на електронна поща: info@pancharevo.org

Столична община - Район Подуяне

София 1517, ж.к. Суха река, ул. Плакалница 51

тел: (+359 2) 8146 100, факс: (+359 2) 8471 871

Адрес на електронна страница: https://www.poduiane.info/

Адрес на електронна поща: raion@poduiane.info

Столична община - Район Сердика

гр. София 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" №88

тел: (+359 2) 832 2095, 921 8019

Адрес на електронна страница: http://www.serdika.bg/

Адрес на електронна поща:

Столична община - Район Средец

гр. София 1000, ул. "Леге" № 6

тел: (+359 2) 948 4317, факс:(+359 2) 986 1837

Адрес на електронна страница: https://sredec-sofia.org

Адрес на електронна поща: info@sredec-sofia.org

Столична община - Район Слатина

гр. София 1574, бул. „Шипченски проход” 67

тел:

Адрес на електронна страница: https://so-slatina.org/

Адрес на електронна поща: info@so-slatina.org

Столична община - Район Триадица

гр. София 1000, ул. Алабин 54

тел: (+359 2) 8054 109

Адрес на електронна страница: http://triaditza.org/

Адрес на електронна поща: triaditza@triaditza.org

Областна администрация Благоевград

гр. Благоевград 2700, пл. Георги Измирлиев № 9

тел: (+359 73) 881 401, факс: (+359 73) 881 403

Адрес на електронна страница: http://www.blagoevgrad.government.bg/bg/

Адрес на електронна поща: info@bl.government.bg

Областна администрация Велико Търново

гр. Велико Търново 5000, пл. Център 2

тел: (+359 62) 600 464, факс: (+359 62) 600 839

Адрес на електронна страница: https://vt.government.bg

Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg

Областна администрация Враца

гр. Враца 3000, бул. "Демокрация" №1

тел: (+359 92) 661 429, факс: (+359 92) 663 118

Адрес на електронна страница: https://vratsa.bg/

Адрес на електронна поща: obl-vr@vratsa.government.bg

Областна администрация Габрово

гр. Габрово 5300, пл. "Възраждане" № 5

тел: (+359 66) 800 200, факс: (+359 66) 800 201

Адрес на електронна страница: www.gb.government.bg

Адрес на електронна поща: governor@gb.government.bg

Областна администрация Добрич

град Добрич 9300, ул. "Независимост" № 5

тел: (+359 58) 601 200, факс: (+359 58) 601 249

Адрес на електронна страница: http://www.dobrich.government.bg

Адрес на електронна поща: governor@dobrich.government.bg

Областна администрация Кюстендил

гр. Кюстендил 2500, ул. "Демокрация" №44

тел: (+359 78) 550 650

Адрес на електронна страница: https://www.kn.egov.bg

Адрес на електронна поща: oblast@kn.egov.bg

Областна администрация Монтана

гр. Монтана 3400, ул. Жеравица №1

тел: (+359 96) 399 101, факс: (+359 96) 399 129

Адрес на електронна страница: http://montana.government.bg/

Адрес на електронна поща: montana@montana.government.bg

Областна администрация Пазарджик

Пазарджик 4400, ул."Екзарх Йосиф" №2

тел: (+359 34)442 448, факс: (+359 34)442 338

Адрес на електронна страница: https://www.pz.government.bg/

Адрес на електронна поща: secretary@pz.government.bg

Областна администрация Перник

гр. Перник 2300, пл. "Св. Иван Рилски" №1Б

тел: (+359 64) 99 10, факс: (+359 76) 60 755

Адрес на електронна страница: https://www.pk.government.bg/

Адрес на електронна поща: oblast@pk.government.bg 

Областна администрация Пловдив

гр. Пловдив 4002, пл. Никола Мушанов 1

тел: (+359 32) 605 512, факс: (+359 32) 627 104

Адрес на електронна страница: https://pd.government.bg/

Адрес на електронна поща: oa@pd.government.bg

Областна администрация Разград

гр. Разград 7200, бул. "Бели лом" № 37А

тел: (+359 84) 616 201, факс: (+359 84) 662 114

Адрес на електронна страница: https://rz.government.bg/

Адрес на електронна поща: rz.oblast@rz-government.org

Областна администрация Русе

гр. Русе 7000, пл. "Свобода" 6

тел: (+359 82) 812 223, факс: (+359 82) 820 092

Адрес на електронна страница: https://www.ruse.bg

Адрес на електронна поща: governor@ruse.bg

Областна администрация Силистра

гр. Силистра 7500, ул. „Добруджа” № 27

тел: (+359 86) 818 822, факс: (+359 86) 818 851

Адрес на електронна страница: http://www.silistra.government.bg/

Адрес на електронна поща: ss@ss.government.bg

Областна администрация Сливен

гр. Сливен, ул. "Димитър Добрович" № 3

тел: (+359 44) 663 202, факс: (+359 44) 616 699

Адрес на електронна страница: www.sliven.government.bg

Адрес на електронна поща: governments@regionsliven.com

Областна администрация Софийска област

гр. София 1040, бул. „Витоша” № 6

тел: (+359 2) 930 1801, факс: (+359 2) 9883484

Адрес на електронна страница: http://sofoblast.bg/

Адрес на електронна поща: sofoblast@government.bg

Областна администрация Стара Загора

гр. Стара Загора 6000, бул. “Цар Симеон Велики” №108

тел: (+359 42) 613 242, факс: (+359 42) 600 640

Адрес на електронна страница: https://www.sz.government.bg/

Адрес на електронна поща: oblast-stz@sz.government.bg

Областна администрация Търговище

гр. Търговище 7700, ул."Стефан Караджа"№2

тел: (+359 601) 66 654, факс: (+359 601) 66 654

Адрес на електронна страница: https://www.tg.government.bg/

Адрес на електронна поща: oblast@tg.government.bg

Областна администрация Хасково

гр. Хасково 6300, пл. "Свобода" № 5

тел: (+359 38) 608 011, факс: (+359 38) 608 050

Адрес на електронна страница: http://www.hs.government.bg/

Адрес на електронна поща: oblast@hs.government.bg

Областна администрация Шумен

гр. Шумен 9700, бул. „Славянски“ 30

тел: (+359 54) 862 785, факс: (+359 54) 863 562

Адрес на електронна страница: http://oblastshumen.government.bg

Адрес на електронна поща: oashumen@oblastshumen.government.bg

Областна администрация Ямбол

гр. Ямбол 8600, ул. „Жорж Папазов“ № 18

тел: (+359 46) 686 813, факс: (+359 46) 662 277

Адрес на електронна страница: https://yambol.government.bg

Адрес на електронна поща: region@yambol.government.bg

Регионална здравна инспекция - Габрово

гр. Габрово, област Габово, ул. „Райчо Каролев“ №2

тел: (+359 66) 840 604

Адрес на електронна страница: https://rzi-gbr.org/

Адрес на електронна поща: Gabrovo@rzi-gbr.org

Регионална здравна инспекция - Монтана

гр. Монтана, област Монтана, пл. “Жеравица” № 3

тел: (+359 96) 391 711

Адрес на електронна страница: https://bg.rzi-montana.org/

Адрес на електронна поща: rzi-montana@net-surf.net

Регионална здравна инспекция - Смолян

гр. Смолян 4700, бул. "България" № 26

тел: (+359 301) 632 93, факс: (+359 301) 632 93

Адрес на електронна страница: https://www.rzi-smolyan.com/

Адрес на електронна поща: rzi@rzi-smolyan.com

Областна дирекция "Земеделие" Бургас

гр.Бургас 8000, ул. "Цар Иван Шишман" №8

тел: (+359 56) 844 303

Адрес на електронна страница: https://www.mzh.government.bg/odz-burgas/bg/Home.aspx

Адрес на електронна поща: zemedelie@odzburgas.com

Областна дирекция "Земеделие" Варна

гр. Варна 9000, ул."Д-р Пюскюлиев" 1 ет.4

тел: (+359 52) 621 240, факс: (+359 52) 647 351

Адрес на електронна страница: https://www.mzh.government.bg/Odz-varna/bg/Home.aspx

Адрес на електронна поща: odzg_varna@mzh.government.bg

Областна дирекция "Земеделие" Видин

гр. Видин 3700, ул. "Рибарска" №12 ет.2

тел: (+359 94) 601489

Адрес на електронна страница: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Vidin/bg/Home.aspx

Адрес на електронна поща: ODZG_Vidin@mzh.government.bg

Областна дирекция "Земеделие" Враца

гр. Враца 3000, ул. Христо Ботев 78, I ет.

тел: (+359 92) 649 328, факс: (+359 92) 649 329

Адрес на електронна страница: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Vratza/bg/Home.aspx

Адрес на електронна поща: odzg_vraca@mzh.government.bg

Областна дирекция "Земеделие" Габрово

гр. Габрово 5300, ул. "Брянска" 30, ет. 3

тел: (+359 66) 804 274

Адрес на електронна страница: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Gabrovo/bg/Home.aspx

Адрес на електронна поща: odzg_gabrovo@mzh.government.bg

Областна дирекция "Земеделие" Добрич

гр. Добрич 9300, ул. „Независимост“ №5

тел: (+359 58) 603 712

Адрес на електронна страница: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Dobrich/bg/Home.aspx

Адрес на електронна поща: odzg_d@abv.bg

Областна дирекция "Земеделие" Кърджали

гр. Кърджали 6600, бул. "България " №74, ет.2

тел: (+359 361) 62976

Адрес на електронна страница: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Kardzhali/bg/Home.aspx

Адрес на електронна поща: ODZG_Kardzhali@mzh.government.bg

Областна дирекция "Земеделие" Кюстендил

гр. Кюстендил 2500, ул. Демокрация № 44, ет. 10

тел: (+359 78) 550 272, факс: (+359 78) 550 271

Адрес на електронна страница: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Kustendil/bg/Home.aspx

Адрес на електронна поща: odzg_kyustendil@mzh.gоvernment.bg

Областна дирекция "Земеделие" Ловеч

гр. Ловеч 5500, ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел: (+359 68) 603 962

Адрес на електронна страница: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Lovech/bg/Home.aspx

Адрес на електронна поща: ODZG_Lovech@mzh.government.bg

Областна дирекция "Земеделие" Монтана

гр. Монтана 3400, ул.Генерал Столетов1, ет.1

тел: (+359 96) 300 728

Адрес на електронна страница: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Montana/bg/Home.aspx

Адрес на електронна поща: odzg@net-surf.net

Областна дирекция "Земеделие" Пазарджик

гр. Пазарджик 4400, ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

тел: (+359 34) 443 183

Адрес на електронна страница: https://www.mzh.government.bg/odz-pazardzhik/bg/Home.aspx

Адрес на електронна поща: odzg_pazardjik@abv.bg

Областна дирекция "Земеделие" Перник

гр. Перник 2300, пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

тел: (+359 76) 603 481, факс: (+359 76) 603 229

Адрес на електронна страница: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Pernik/bg/Home.aspx

Адрес на електронна поща: odzgpernik@mail.bg

Областна дирекция "Земеделие" Плевен

гр. Плевен 5800, ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

тел: (+359 64) 802 320, факс: (+359 64) 802 320

Адрес на електронна страница: https://www.mzh.government.bg/odz-pleven/bg/Home.aspx

Адрес на електронна поща: odzpleven@gmail.com

Областна дирекция "Земеделие" Русе

гр. Русе 7000, ул. "Църковна независимост" №16, ет. 7

тел: (+359 888) 901345

Адрес на електронна страница: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Ruse/bg/Home.aspx

Адрес на електронна поща: odzg_ruse@mzh.government.bg

Областна дирекция "Земеделие" Сливен

гр. Сливен 8800, ул. "Ген. Столипин" №2

тел: (+359 44) 663 046, факс: (+359 44) 622 731

Адрес на електронна страница: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Sliven/bg/Home.aspx

Адрес на електронна поща: ODZG_Sliven@mzh.government.bg

Областна дирекция "Земеделие" Смолян

гр. Смолян 4700, Бул. "България" № 14

тел: (+359 301) 66 235, факс: (+359 301) 62 078

Адрес на електронна страница: https://www.mzh.government.bg/Odz-smolian/bg/Home.aspx

Адрес на електронна поща: ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Областна дирекция "Земеделие" София

гр. София 1408, бул. Витоша №148

тел: (+359 2) 952 5887

Адрес на електронна страница: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Sofiagrad/bg/Home.aspx

Адрес на електронна поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg

Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора

гр. Стара Загора 6000, бул. "Цар Симеон Велики" 102

тел: (+359 42) 925 334

Адрес на електронна страница: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Stzagora/bg/Home.aspx

Адрес на електронна поща: odz.stz@gmail.com

Областна дирекция "Земеделие" Търговище

гр.Търговище 7700, ул."Христо Ботев" № 3, ет.1

тел: (+359 601) 62 005, (+359 601) 62 784

Адрес на електронна страница: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Targovishte/bg/Contacts.aspx

Адрес на електронна поща: ODZG_Targovishte@mzh.government.bg

Областна дирекция "Земеделие" Шумен

гр. Шумен 9700, бул. "Славянски" №17,ет.1

тел: (+359 54) 877 106

Адрес на електронна страница: https://www.mzh.government.bg/Odz-shumen/bg/Home.aspx

Адрес на електронна поща: odzg_shumen@mzh.government.bg

Областна дирекция "Земеделие" Ямбол

гр.Ямбол 8600, ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

тел: (+359 46) 661 854

Адрес на електронна страница: https://www.mzh.government.bg/ODZ-Yambol/bg/Home.aspx

Адрес на електронна поща: ODZG_Yambol@mzh.government.bg