Среда за електронни плащания към доставчици на
електронни административни услуги

Средата регистрира всички електронни плащания, свързани с предоставяне на електронни административни услуги, създава електронни платежни документи и осигурява възможност за плащането им по избран от потребителите (гражданите и бизнеса) начин. Целта е на потребителите да им бъдат предложени различни възможни начини на плащане и да се автоматизира процесът по уведомяване на администрацията за тези плащания, като с това значително ще се намали времето, необходимо за предоставянето на всяка услуга и ще се избегнат грешки, предизвикани от човешка намеса.

Научи повече

Начини на плащане

Средата за електронни плащания към доставчици на електронни административни услуги предоставя възможности за различни начини на плащане, от които гражданите и бизнесът могат да изберат най-удобния за тях.

Научи повече

Включени администрации

В момента към Средата са включени част от органите на централната и местната администрация, предоставящи електронни административни услуги на гражданите и бизнеса, като техният брой ще се увеличава.

Научи повече

Включени банки

В момента към Средата са включени част от доставчиците на платежни услуги. Те предоставят различни начини на плащане - с кредитни и дебитни карти през интернет, с помощта на електронно банкиране, чрез мобилен телефон и др.

Научи повече